Lumagate

Lumagate startades då vi såg att företag fortfarande arbetade med IT på ett väldigt manuellt och ineffektivt sätt. De verktyg som fanns på marknaden användes inte alls eller till en väldigt liten grad. Vi såg att IT världen blev mer och mer komplex samtidigt som kunderna fick mindre tid och utbildning att lära sig använda de verktyg som fanns. Vi tror att man måste fokusera på en sak för att kunna bli tillräckligt bra inom det området. Det är därför vi enbart jobbar med System Management, vi gör inget annat. Vi har därför fokuserat all vår energi på Microsofts produktgrupp System Center. Våra konsulter som arbetar på Lumagate har kommit hit för att få möjligheten att fokusera på sin produkt och bli en av de bästa inom sitt område. De drivs av att vara med på de mest framgångsrika kundprojekten, kundprojekt som använder teknologin på ett mycket mer effektivt sätt. Vi vill få våra kunder att använda verktygen på ett så effektivt och automatiserat sätt som möjligt. Vi tror på att utbilda våra kunder i samband med projekten. Vi tror att det får våra kunder att använda verktygen på det bästa sättet och vi tror att det är vägen till framgång för oss båda. Tror du också på fokus?

Lumagate members

Olov norman