Websystem

Websystem är ett teknikföretag som har specialiserat sig på att utveckla webbtjänster med inriktning mot kommunikation och informationsflöden, som verktyg använder vi Drupal. Vi jobbar ihop med reklambyråer och webbyråer och det är vi som står för tekniken.

Vi jobbar även med företag som vill integrera sina tjänster med webben. Då vi kan hjälpa till med REST-API:er och moduler i Drupal.

Websystem members

Anders Mosshäll
Henrik Danielsson
Kevin Einarsson
Kristoffer Wiklund
Joakim Forsgren