Marie Norberg Personalsupport AB

Mindre och mellanstora företag har ofta inte någon egen HR-funktion, men företagsledare och chefer kan från tid till annan ha behov av råd och stöd i frågor som rör de anställda. 
Med hjälp av  Personalsupport har företagen alltid rätt kompetens inom personalområdet.
Det kan gälla allt från implementering av en ny policy, arbetsrättsliga frågor, förhandling, rekrytering, utvecklingssamtal eller uppsägning 
Uppdragen kan vara kortare eller längre, allt efter företagets behov.

Marie Norberg Personalsupport AB members

Marie Norberg