Targa Produktion

Targa Produktion är ett produktionsbolag som inriktar sig mot film, TV och Radio i olika former. Vi producerar främst TV-reklam, TV-program, filmtrailers och radio. Våra kunder finns i hela världen. Bolaget ägs och drivs av Marcus Stridsberg och är baserat i Örnsköldsvik.